Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser


Tävlingarna är ett samarrangemang mellan Skolskyttefrämjandet, Svenska Skyttesportförbundet och Upplands Skyttesportförbund.

 

Individuellt

Tävlingarna omfattar svenskt skol-mästerskap i korthåll ban- och fältskjutning, samt i gevär 6,5 ban- och fältskjutning.

 

Hederspriser

Hederspris utgörs av Skolskyttefrämjandets silver- och tennpriser. Hederspris utgår till minst en fjärdedel av deltagarna i respektive disciplin och klass. Hederspriserna baseras i banskjutning på grundomgång och i fältskjutning på samtliga sex skjutstationer.

 

Mästerskapsmedaljer

I mästerskapstävlingar utdelas Skolskyttefrämjandets jetong i guld, silver samt brons. Placering fyra till tio erhåller plakett i brons.

 

Lagtävlingar och vandringspriser 

Segrande skola får inteckning i vandringspris samt plakett monterad på träplatta. Lagmedlemmarna får för placering ett till tre Skolskyttefrämjandets plakett i guld, silver resp. brons. Hederspriser utgår till lagmedlemmar i minst en fjärdedel av antal deltagande lag.

För att få inteckning i vandringspris krävs att minst 2 lag deltar i respektive lagtävling. Lagresultat i banskjutning baseras på grundomgång och i fältskjutning räknas alla sex skjutstationer.

 

Lagtävlingar och lagsammansättning

B1:      Tvåmannalag ur GL17

B2:      Tvåmannalag ur GL15

K1:      Tvåmannalag ur KL17

K2:      Tvåmannalag ur KL15

GF1:    Tvåmannalag ur GF17

GF2:    Tvåmannalag ur GF15

KF1:    Tvåmannalag ur KF17

KF2:    Tvåmannalag ur KF15

 

Lagen består av två föranmälda skyttar från samma skola och skjutklass. En reserv får föranmälas. Skolan äger rätt att ställa upp med obegränsat antal lag. Elev vid skyttegymnasium får inte delta i lagtävling.

 

Banskjutning korthåll

Korthåll liggande med stöd för klass KL15 och utan stöd för KL17

 

Grundomgång

Obegränsat antal provskott under en tid av 6 minuter, därefter 20 skott liggande under en tid av 16 minuter. Efter provskotten får endast rätt antal tävlingsskott finnas tillgängliga för skytten.

 

Final Banskjutning Korthåll (en per klass)

Till final går de 18 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass, samt skyttar med samma poäng som 15:e skytt, dock max 18 st. Särskiljning sker enligt Gevärssektionens Regelbok Nationellt Skytte 2011/2012. Obegränsat antal provskott under en tid av 6 minuter, därefter 5 skott liggande under en tid av 4 minuter, följt av 5 enkelskott liggande under en tid av 30 sekunder per skott. Ledarhjälp är endast tillåten under provskott.

 

Banskjutning gevär 6,5

Gevär 6,5 (300m) liggande med stöd för klass GL15 och utan stöd för klass GL17.

 

Grundomgång

5 provskott under en tid av 3 minuter, därefter 4 femskottserier under en tid av 2,5 minuter per serie.

 

Final Banskjutning gevär 6,5 (en final per klass)

Till final går de 15 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass. Särskiljning sker enligt Gevärssektionen Regelbok Nationellt Skytte 2011/2012. 3 provskott under en tid av 2 minuter, därefter en femskottserie under en tid av 2,5 minuter följt av 5 enkelskott under en tid av 30 sekunder per skott. Ledarhjälp är endast tillåten under provskott.

 

Skjutordning för finaler Banskjutning korthåll och gevär 6,5

Gevär 6,5 skjuter sina finaler före finalerna på korthåll.

 

Fältskytte gevär 6,5

Fältskytte för klass GF15 (stöd får användas) och GF17.

Tävlingen omfattar inskjutningsstation samt sex skjutstationer. Skjutställningen är liggande på samtliga stationer. Mål och avstånd är kända (tillkännages i samband med starttider) samt på hemsidan. Sex skott per station. Särskiljning sker enligt Gevärssektionens Regelbok Nationellt Skytte 2011/2012. Ledarhjälp är tillåten 1 minut vid haltpålen (målet synligt). Ledare får inte följa med till skjutplatsen.

 

Fältskytte korthåll

Fältskytte för klass KF15 (stöd får användas) och KF17.

Tävlingen omfattar inskjutningsstation samt sex skjutstationer. Skjutställningen är liggande på samtliga stationer. Sex skott per station. Skjutavstånden kommer inte att vara längre än de i regelboken angivna maximala avstånden. Särskiljning sker enligt Gevärssektionens Regelbok Nationellt Skytte 2011/2012. Ledare får stanna vid en första haltpåle. Skyttarna fortsätter fram till en andra haltpåle, där de blir informerade om mål och ungefärligt avstånd till målet (t.ex. figur C7 mellan 45 och 60m). Skyttarna ges tid att justera sikten.

Uppdaterad: 02 JUN 2012 16:54 Skribent: Rickard Jansson

Tävlingsledare

Bengt Myrberg

This is a mailto link

073-094 57 59

 

Tävlingssekreterare

Lars Gråberg

This is a mailto link

070-522 96 03

 

Web-ansvarig

Rickard Jansson

This is a mailto link

070-404 71 25

Tavlingskalender_box

Postadress:
Upplands Skyttesportförbund
Gösta Karlsson, Mårtensby Rörsby 81
740 10 Almunge

Kontakt:
Tel: 0706523343
E-post: ordforande@upplandss...